Esdeveniments culturals i esdeveniments educatius

Contenidos

Esdeveniments culturals i esdeveniments educatius

Un esdeveniment és una acció planificada, un llarg procés de planificació. No obstant això, un esdeveniment també significa estar obert al canvi.

Els imprevistos sempre van a sorgir, de manera que el procés de planificació ha de ser estructurat, però també flexible.

Hem definit l’ organització d’esdeveniments i els tipus d’esdeveniments que hi ha: esdeveniments empresarials o corporatius, esdeveniments socials i esdeveniments esportius.

Avui parlarem d’esdeveniments culturals i d’esdeveniments educatius.

ESDEVENIMENTS CULTURALS

Els esdeveniments culturals són esdeveniments pensats per a l’entreteniment i gaudir d’un públic més o menys ampli. Són esdeveniments d’importància relacionada amb alguna branca de l’art, la cultura o els valors.

Aquests esdeveniments pretenen propagar i difondre temes culturals. Aquests poden referir-se a diferents arts com les arts escèniques, els musicals, la fotografia, la literatura,…. Els festivals o conferències solen organitzar-se per a un tema en particular.

Cada tipus d’esdeveniment requereix un espai físic adequat a les seves característiques, una certa implementació tècnica, una determinada estratègia de difusió.

Aquests esdeveniments solen ser realitzats per corporacions o grups culturals. No obstant això, dins del sector de les manifestacions culturals també podem trobar empreses especialitzades en màrqueting promocional.

Hi ha diferents tipus i esdeveniments que es poden classificar com a esdeveniments culturals i que estan molt presents en l’actualitat. Com:

Inauguracions de centres culturals:

Acte d’inauguració de qualsevol centre que tingui una relació directa amb la cultura. Se centra principalment en obertures de museus, centres artístics, escoles de dansa, etc…

Exposicions d’obra artística:

Exposicions relacionades principalment amb l’art: pintura, escultura, música, etc…

Festivals culturals:

Hi ha una gran varietat de festivals que tenen a veure amb la cultura i, per tant, poden ser classificats com a esdeveniments culturals. Per exemple, els festivals de música, teatre o dansa.

Espectacles de carrer:

Espectacles de malabarisme, màgia, dansa, etc… són espectacles de carrer que es poden definir com a esdeveniments culturals i són cada vegada més presents en el nostre dia a dia.

Cursos artístics:

Per últim, però no menys important, la realització de cursos de pintura, música, dansa o altres activitats relacionades amb la cultura també es consideren esdeveniments culturals.


ESDEVENIMENTS EDUCATIUS

Els actes educatius o acadèmics són un conjunt d’activitats professionals, artístiques o tècniques que impliquen algun tipus d’ensenyament o formació.

Aquest tipus d’esdeveniment té com a objectiu donar l’oportunitat als professionals de diferents àmbits que enriqueixen la seva formació integral.

En termes pedagògics hi ha diferents tipus d’esdeveniments educatius, com ara:

Simposis:

Un esdeveniment expert on un tema es desenvolupa i es presenta de manera completa i detallada a través de xerrades o discussions. Centrant-se en el tema de diversos angles o punts de vista a través d’intervencions individuals, breus, sintètiques i de successió.

Congressos:

Esdeveniment que se sol celebrar de forma regular, on un grup de persones de la mateixa especialitat es troben per discutir qüestions de diversa índole. Consisteix en un intercanvi d’experiències, opinions i problemes. Aquest tipus de reunió es pot aplicar a través de conferències, taula rodona, tallers.

Fòrums:

Es tracta d’un esdeveniment on un grup en la seva totalitat analitza un tema, fet o problema, dut a terme per un coordinador. Els fòrums poden ser públics, privats i protegits. Els fòrums solen ser la part final dels simposis o taules rodones.

Tallers:

Es tracta d’un esdeveniment de formació on el professor o instructor transmet la informació a través de diverses tècniques d’aprenentatge. Un simposi, lectura o reunió es converteix sovint en un taller si s’acompanya d’una demostració pràctica. Es tracta d’un esdeveniment format per grups reduïts de 10 a 30 persones.

Convencions:

Cas en què es presentin diferents situacions de temàtica general i/o específica, i a més s’assoleix una decisió o proposta. Esdeveniment organitzat habitualment per una sola empresa, amb una durada mínima de dos dies i consistent en un grup de 50 a 400 persones.

Seminaris:

Esdeveniment especialitzat que té un caràcter tècnic i acadèmic l’objectiu del qual és dur a terme un estudi en profunditat d’una determinada temàtica i tenir la participació d’especialistes. Es tracta d’un esdeveniment que consta d’almenys 50 participants.

Si te ha gustado, compártelo:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Scroll to Top