POLÍTICA DE PRIVACIDADE

MATERIA EFÍMERA

1| NFORMACIÓN AO USUARIO
MATERIA EFÍMERA SOCIEDADE CIVIL, en adiante RESPONSABLE, é responsábel do
tratamento dos datos personais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro (LOPDGDD), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento: Fin do tratamento; manter unha relación comercial co Usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:
  • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro , que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas sobre os seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou proveedores cos que este alcanzara algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
  • Realizar estudos estadísticos
  • Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.
  • Remitir o boletín de noticias da páxina web.

Base xurídica do tratamento: consentimento do interesado.
Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.
Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obriga legal.
Dereitos que asisten ao Usuario:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e a limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.
Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
MATERIA EFÍMERA S.C.
CALLE MARIA CURIE, 7 3
CP 28342
VALDEMORO (Madrid).
2| CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO
Os usuarios, mediante a marcación das casillas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contrato ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e
inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes.
O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e se fai responsábel de comunicar calquera modificación dos mesmos.
O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizara algún tipo de cesion de datos persoais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos Usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario.
No caso de que nonn sexan facilitados tódolos datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.
3| MEDIDAS DE SEGURIDADE
Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está cumprindo con todas as disposicións das normativas GDPR para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polo cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.
O RESPONSABLE garante que se implementaron políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información axeitada para que poidan exercelos.
Scroll to Top