POLÍTICA DE PRIVACIDADE

MATERIA EFÍMERA

1| NFORMACIÓN AO USUARIO
MATERIA EFÍMERA SOCIEDADE CIVIL, en adiante RESPONSABLE, é responsable do
tratamento dos datos personais do Usuario e infórmao de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro (LOPDGDD), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento.
 
Fin do tratamento: manter unha relación comercial co Usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:
  • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou proveedores cos que este alcanzara algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
  • Realizar estudos estadísticos
  • Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.
  • Remitir o boletín de noticias da páxina web.

Base xurídica do tratamento: consentimento do interesado.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento e, cando xa non sexan necesarios para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obriga legal.

Dereitos que asisten ao Usuario:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e a limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.
Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
MATERIA EFÍMERA S.C.
CALLE MARIA CURIE, 7 3
CP 28342
VALDEMORO (Madrid).
2| CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO
Os usuarios, mediante a marcación das caixas de verificación correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e
inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes.
 
O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.
 
O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realice calquera tipo de cesion de datos persoais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos Usuarios.
 
Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de non seren facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.
3| MEDIDAS DE SEGURIDADE
Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está cumprindo con todas as disposicións das normativas GDPR para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polo cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.
 
O RESPONSABLE garante que se implementaron políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información axeitada para que poidan exercelos.
Scroll ao inicio